PLANFIN

ไม่มีกระทู้ใหม่ Planfin61

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h10922
ใน ส่งแผนทางการเงิน Plan fi...
เมื่อ ตุลาคม 06, 2017, 11:05:11 AM

บอร์ดย่อย: Planfin61 (ต้นปี), Planfin61 (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)
ไม่มีกระทู้ใหม่ Planfin60

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h27844
ใน แผน planfin ครึ่งปี รพ.โ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2017, 04:05:08 PM

บอร์ดย่อย: การปรับแผนทางการเงิน ปี 2560 (รอบครึ่งปี), แผนทางการเงิน ปี 2560 รอบแรก

รายงานการโอนเงินโรงพยาบาลให้ รพ.สต.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานการโอนเงินปีงบประมาณ 2561

28 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h27842
ใน Re: หน่วยบริการ ส่งรายงา...
เมื่อ มีนาคม 08, 2018, 11:17:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานการโอนเงินปีงบประมาณ 2560

103 กระทู้
89 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h10921
ใน รพ.สนม โอนเงินให้ รพ.สต....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2018, 09:46:27 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งการโอนเงินปีงบประมาณ 2559

22 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h10668
ใน Re: ส่งรายงานการโอนเงินโ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 03, 2017, 02:32:28 PM

Smart Hospital for Financail

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปีงบประมาณ 2561

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h10668
ใน Smart Hospital โรงพยาบาล...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 07:44:43 PM

บอร์ดย่อย: หน่วยบริการส่งประเมินผล Smart Hopital ไตรมาส 1, หน่วยบริการส่งประเมินผล Smart Hopital ไตรมาส 2, หน่วยบริการส่งประเมินผล Smart Hopital ไตรมาส 3

รายงานการเรียกเก็บชดเชยฯ UC นอก CUP

ไม่มีกระทู้ใหม่ แบบรายงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย administrator
ใน แบบรายงานข้อมูลเรียกเก็บ...
เมื่อ มีนาคม 08, 2018, 02:21:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h11494
ใน ส่งรายงานข้อมูลการเรียกเ...
เมื่อ มีนาคม 19, 2018, 03:28:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดรายงานไปบันทึกบัญชี

0 กระทู้
0 หัวข้อ

การจัดสรรค่าบริหารจัดการสำหรับ รพ.สต. (Fix cost)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปีงบประมาณ 2561

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย administrator
ใน แนวทางการสนับสนุนเงิน Fi...
เมื่อ มกราคม 15, 2018, 02:17:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปีงบประมาณ 2560

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย administrator
ใน แนวทางการสนับสนุนเงิน Fi...
เมื่อ กันยายน 16, 2016, 04:54:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปีงบประมาณ 2559

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย administrator
ใน แนวทางการสนับสนุนเงิน Fi...
เมื่อ กันยายน 16, 2016, 05:03:27 PM

ส่งต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) ปี 2559

สำหรับส่งข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) ปี 2559

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h10915
ใน unitcost 2559 10915
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2017, 10:35:55 AM

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ปี 2560

ไม่มีกระทู้ใหม่ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย administrator
ใน เครื่องมือวิเคราะข้อมูลก...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 04:49:16 PM

การตรวจสอบเวชระเบียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน

หน่วยบริการแจ้งชื่อคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน ของหน่วยบริการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย administrator
ใน ขอให้หน่วยบริการแจ้งรายช...
เมื่อ มีนาคม 30, 2017, 11:06:22 AM

ข้อมูลเครือข่ายงานประกันสุขภาพ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลเครือข่ายงานประกันสุขภาพ

ขอความร่วมมือจาก รพ. ช่วยกรอกข้อมูล

6 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h11494
ใน ส่งข้อมูลเครือข่ายงานหลั...
เมื่อ ธันวาคม 13, 2016, 10:34:31 AM

การจ่ายชดเชยจากกองทุนชดเชยจังหวัด

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการจ่ายชดเชยฯ รายบุคคล

หน่วยบริการ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายบุคคล

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย administrator
ใน รายละเอียดข้อมูลรายบุคคล...
เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2016, 10:37:48 AM

แรงงานต่างด้าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ แบบรายงานแรงงานต่างด้าวรายเดือน

58 กระทู้
52 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h27843
ใน รพ.ศรีณรงค์ ขอส่งรายงานต...
เมื่อ มีนาคม 12, 2018, 11:31:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2560

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h10920
ใน ส่งข้อมูลต่างด้าวเดือน ก...
เมื่อ มีนาคม 01, 2018, 02:50:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานแรงงานต่างด้าว ไตรมาส 3/59

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย administrator
ใน 5555
เมื่อ ธันวาคม 28, 2017, 04:16:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานแรงงานต่างด้าว ไตรมาส 4/59

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประชุมการใช้ข้อมูลบริการจาก HosXP เพื่อจัดทำลูกหนี้ฯ ปี 2560

ส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม 19 ธ.ค.2559

5 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย h27842
ใน Re: ส่งใบตอบรับเข้าร่วมป...
เมื่อ ธันวาคม 16, 2016, 11:45:13 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

กระดานสนทนา กลุ่มงานประกันสุขภาพ - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

428 กระทู้ ใน 276 หัวข้อ โดย 58 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: umper001
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงานข้อมูลการเรียกเ..." ( มีนาคม 19, 2018, 03:28:47 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 32 (มีนาคม 25, 2013, 06:28:08 AM)