.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 179 คน  
  เดือนนี้ 1186 คน  
  ปีนี้ 1186 คน  
  ทั้งหมด 634141 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : กองทุนตำบล
วันที่ : (19-08-2552) จำนวนผู้เข้าชม 4252 คน

 
1.แนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลปี 2561 วันที่ : (28-09-2560)
แนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลปี2561
2.ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตำบล ปี 2555 วันที่ : (07-11-2554)
kk_2555.doc
3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนตำบล จังหวัดสุรินทร์ วันที่ : (22-07-2554)
k_kongton54_2.pdf
4.- powerpoint ประกอบการนำเสนอการประชุมพัฒนาศักยภาพกองทุนตำบล (25 ก.พ.2554) วันที่ : (26-02-2554)
kt2011.zip
5.หลักฐานเบิกเงิน วันที่ : (08-07-2553)
co_m.doc
6.หน้างบใบสำคัญ วันที่ : (08-07-2553)
face.doc
7.ตัวอย่างการเขียนใบสำคัญรับเงิน วันที่ : (08-07-2553)
exam_m.doc
8.ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น วันที่ : (25-06-2553)
jumnong.doc
9.ประเด็นคำถาม-คำตอบ วันที่ : (25-06-2553)
q_a.doc
10.power point กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ : (25-06-2553)
kongtoon.ppt.zip
11.คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ : (25-06-2553)
handbook.doc
12.ตัวอย่างตาราง 11 ช่อง (แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์) วันที่ : (04-06-2553)
table11_strategy.doc
13.รายละเอียดการอบรมกองทุนตำบลทั้งหมด (3-18 พฤษภาคม 2553) วันที่ : (04-06-2553)
Stateless_People.zip
14.ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินในการฝึกอบรมของส่วนราชการ วันที่ : (04-06-2553)
budget_Regularity.pdf
15.powerpoint _ชี้แจงงบส่งเสริมฯกองทุนตำบล(14/01/2553) วันที่ : (15-01-2553)
ITEM_budget.zip
16. กรอบคณะกรรมการกองทุนตำบล วันที่ : (12-11-2552)
17. ข้อตกลงกองทุนตำบล วันที่ : (02-11-2552)
18.คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนตำบล วันที่ : (22-10-2552)
kongton_handbook.pdf
19.ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานกองทุน วันที่ : (22-10-2552)
prakad_kongtoon.pdf
20.แนวนโยบายการดำเนินงานกองทุนปี 2552 วันที่ : (29-08-2552)
userfiles/file/082009/policy_kongton2552.zip
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก