.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 205 คน  
  เดือนนี้ 1212 คน  
  ปีนี้ 1212 คน  
  ทั้งหมด 634167 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
วันที่ : (20-08-2552) จำนวนผู้เข้าชม 9966 คน

 
1.โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 รองรับ licence ปี62 วันที่ : (03-01-2562)
UCAuthentication4.x
2.ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2561 วันที่ : (12-01-2561)
License61.rar
3.แบบฟอร์มการขอUsername/Password เจ้าหน้าที่ทะเบียน วันที่ : (07-12-2560)
1.หนังสือราชการการขอUsername/Password เจ้าหน้าที่ทะเบียน (Word)  ดาวน์โหลด
2.ไฟล์แบบฟอร์มขอUsername/Password เจ้าหน้าที่ทะเบียน (Excel)  ดาวน์โหลด
4.เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง อปท. วันที่ : (10-02-2560)
23.P_OBT.zip
5.โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018 วันที่ : (22-01-2560)
NHSOAuthen4_2017
6.ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2560 วันที่ : (22-01-2560)
update License Manager2560
7.ชื่อสิทธิย่อยล่าสุด (ไม่ต้องนำเข้า Iwelfare) วันที่ : (13-11-2559)
right_591021.zip
8.ข้อมูลสิทธิย่อยล่าสุด นำเข้า Iwelfare วันที่ : (13-11-2559)
Inscl_591021.zip
9.โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2016 รองรับการต่อ License ถึง 2017 วันที่ : (18-01-2559)
NHSOAuthen4_2016.rar
10.โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับตรวจสอบสิทธิ วันที่ : (19-07-2558)
NHSO UCAuthentication 4.0.rar
11.ไฟล์ต่ออายุ Licence Manager ปี2558 สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ วันที่ : (19-01-2558)
update license_2015.zip
12.คูมือการใช้โปรแกรม NHSOAuthen3_0 วันที่ : (23-05-2557)
 NHSO UCAuthentication3.pdf
13.โปรแกรม Authen เพื่อเข้าตรวจสอบสิทธิจาก สนบท. วันที่ : (23-05-2557)
 NHSOAuthen3_0.rar
14.โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCsearch วันที่ : (01-05-2557)
UCSearchForeignerClient3_part1.rar
UCSearchForeignerClient3_part2.rar
UCSearchForeignerClient3_part3.rar
UCSearchForeignerClient3_part4.rar
UCSearchForeignerClient3_part5.rar
15.ไฟล์ต่ออายุ Licence Manager ปี2557 สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ วันที่ : (20-01-2557)
130338130144218750_License2557.rar
16.ปรับปรุงสิทธิย่อย(Inscl) ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ : (09-09-2556)
Inscl2.zip
17.update license โปรแกรมอ่านบัตร smartcard ปี 2556 วันที่ : (16-01-2556)
update_License_ Manager_2556.zip
18.update license โปรแกรมอ่านบัตร smartcard ปี 2555 วันที่ : (07-01-2555)
update_License_ Manager_2555.zip
19.แบบตรวจประเมินหน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตร วันที่ : (07-01-2555)
registration.pdf
20.ไฟล์ inscl สำหรับโปรแกรมIWelfare2010 วันที่ : (25-05-2554)
inscl_540509.zip
21.ข้อมูล catm,hospital,mastercup,province เพิ่มจ.บึงกาฬ วันที่ : (25-05-2554)
hospital_01042554.zip
22.โปรแกรม UCAuthentication_Version1.4 วันที่ : (25-05-2554)
ucauthen1.4.rar
23.- โปรแกรม UCAuthentication_Version1.3 (อ่านบัตร smartcard ใหม่ได้.)... วันที่ : (02-05-2554)
ucauthen v1.3.rar
24.ไฟล์ province,catm,mastercup,hospital(เพิ่ม จ.บึงกาฬ วันที่ : (05-04-2554)
hospital_540401.zip
25.update license สำหรับเครื่องอ่านSmartcard ปี 2554 วันที่ : (05-01-2554)
UpdateLicenseSmartCard.zip
26.แก้ไขการส่งออกข้อมูลIWELFARE2010(รวมเป็นหน่วยบริการประจำ) วันที่ : (12-11-2553)
update_Iwelfare_Export.zip
27.โปรแกรม UCAuthentication__Version_1_20.zip วันที่ : (15-10-2553)
UCAuthentication__Version_1_20.zip
28.โปรแกรมเข้าระบบตรวจสอบข้อมูล สนบท. วันที่ : (11-10-2553)
UCAuthentication_04102553.zip
29.รายละเอียดการให้บริการด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ วันที่ : (03-06-2553)
Stateless_People.zip
30.ไฟล์ข้อมูลประเภทสิทธิย่อย(INSCL) ปรับเพิ่มประเภทสิทธิย่อย บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ วันที่ : (29-05-2553)
inscl_530525.zip
31.Iwelfare2009 แก้ไขการพิมพ์บัตร วันที่ : (25-01-2553)
IWelfareUC2009.zip
32.update mastercup (22/01/2553) วันที่ : (25-01-2553)
mastercup_530122.zip
33.คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนบทที่ 2 หน้า 13-14 วันที่ : (25-01-2553)
chapter 2 page13-14 version2.pdf
34.Update IWelfareUC2009_14012010 วันที่ : (15-01-2553)
Update_IWelfareUC2009_14012010.zip
35.CATM update (08/01/2553) วันที่ : (12-01-2553)
catm_530108.zip
36.update license โปรแกรม NHSO UCsearch วันที่ : (03-12-2552)
Ucsearch_pack2_03_Dec_09.zip
37.วิธีแก้ไขกรณีเข้า IWelfareUC2009 ไม่ได้ วันที่ : (22-11-2552)
CLIENTDATA.zip
38. updateแก้ไข วดป.ออกบัตรตรงกับวันหมดอายุ วันที่ : (16-11-2552)
39.โปรแกรม Teamviewer วันที่ : (05-10-2552)
TeamViewer.zip
40.โปรแกรม NHSO UCSearch client V1_4_6 วันที่ : (26-09-2552)
userfiles/file/Program/NHSO_UCSearch_Client_V_1_4_6.zip
41.คู่มือการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ วันที่ : (29-08-2552)
userfiles/file/082009/regis_handbook.pdf
42.โปรแกรม province survay วันที่ : (28-08-2552)
userfiles/file/Program/Province_Survey_V2000_V2.zip
43.โปรแกรมสำหรับรับส่งข้อมูลทาง FTP วันที่ : (28-08-2552)
userfiles/file/Program/FileZilla_2_2_3_setup.zip
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก