......มาแล้วครับ.....ข้อมูล DBPOP เดือนตุลาคม 2561...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
ปฏิทินงานหัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 58 คน  
  เดือนนี้ 1716 คน  
  ปีนี้ 32127 คน  
  ทั้งหมด 628361 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
วันที่ : (20-08-2552) จำนวนผู้เข้าชม 9726 คน

 
1.ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2561 วันที่ : (12-01-2561)
License61.rar
2.แบบฟอร์มการขอUsername/Password เจ้าหน้าที่ทะเบียน วันที่ : (07-12-2560)
1.หนังสือราชการการขอUsername/Password เจ้าหน้าที่ทะเบียน (Word)  ดาวน์โหลด
2.ไฟล์แบบฟอร์มขอUsername/Password เจ้าหน้าที่ทะเบียน (Excel)  ดาวน์โหลด
3.เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง อปท. วันที่ : (10-02-2560)
23.P_OBT.zip
4.โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018 วันที่ : (22-01-2560)
NHSOAuthen4_2017
5.ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2560 วันที่ : (22-01-2560)
update License Manager2560
6.ชื่อสิทธิย่อยล่าสุด (ไม่ต้องนำเข้า Iwelfare) วันที่ : (13-11-2559)
right_591021.zip
7.ข้อมูลสิทธิย่อยล่าสุด นำเข้า Iwelfare วันที่ : (13-11-2559)
Inscl_591021.zip
8.โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2016 รองรับการต่อ License ถึง 2017 วันที่ : (18-01-2559)
NHSOAuthen4_2016.rar
9.โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับตรวจสอบสิทธิ วันที่ : (19-07-2558)
NHSO UCAuthentication 4.0.rar
10.ไฟล์ต่ออายุ Licence Manager ปี2558 สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ วันที่ : (19-01-2558)
update license_2015.zip
11.คูมือการใช้โปรแกรม NHSOAuthen3_0 วันที่ : (23-05-2557)
 NHSO UCAuthentication3.pdf
12.โปรแกรม Authen เพื่อเข้าตรวจสอบสิทธิจาก สนบท. วันที่ : (23-05-2557)
 NHSOAuthen3_0.rar
13.โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCsearch วันที่ : (01-05-2557)
UCSearchForeignerClient3_part1.rar
UCSearchForeignerClient3_part2.rar
UCSearchForeignerClient3_part3.rar
UCSearchForeignerClient3_part4.rar
UCSearchForeignerClient3_part5.rar
14.ไฟล์ต่ออายุ Licence Manager ปี2557 สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ วันที่ : (20-01-2557)
130338130144218750_License2557.rar
15.ปรับปรุงสิทธิย่อย(Inscl) ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ : (09-09-2556)
Inscl2.zip
16.update license โปรแกรมอ่านบัตร smartcard ปี 2556 วันที่ : (16-01-2556)
update_License_ Manager_2556.zip
17.update license โปรแกรมอ่านบัตร smartcard ปี 2555 วันที่ : (07-01-2555)
update_License_ Manager_2555.zip
18.แบบตรวจประเมินหน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตร วันที่ : (07-01-2555)
registration.pdf
19.ไฟล์ inscl สำหรับโปรแกรมIWelfare2010 วันที่ : (25-05-2554)
inscl_540509.zip
20.ข้อมูล catm,hospital,mastercup,province เพิ่มจ.บึงกาฬ วันที่ : (25-05-2554)
hospital_01042554.zip
21.โปรแกรม UCAuthentication_Version1.4 วันที่ : (25-05-2554)
ucauthen1.4.rar
22.- โปรแกรม UCAuthentication_Version1.3 (อ่านบัตร smartcard ใหม่ได้.)... วันที่ : (02-05-2554)
ucauthen v1.3.rar
23.ไฟล์ province,catm,mastercup,hospital(เพิ่ม จ.บึงกาฬ วันที่ : (05-04-2554)
hospital_540401.zip
24.update license สำหรับเครื่องอ่านSmartcard ปี 2554 วันที่ : (05-01-2554)
UpdateLicenseSmartCard.zip
25.แก้ไขการส่งออกข้อมูลIWELFARE2010(รวมเป็นหน่วยบริการประจำ) วันที่ : (12-11-2553)
update_Iwelfare_Export.zip
26.โปรแกรม UCAuthentication__Version_1_20.zip วันที่ : (15-10-2553)
UCAuthentication__Version_1_20.zip
27.โปรแกรมเข้าระบบตรวจสอบข้อมูล สนบท. วันที่ : (11-10-2553)
UCAuthentication_04102553.zip
28.รายละเอียดการให้บริการด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ วันที่ : (03-06-2553)
Stateless_People.zip
29.ไฟล์ข้อมูลประเภทสิทธิย่อย(INSCL) ปรับเพิ่มประเภทสิทธิย่อย บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ วันที่ : (29-05-2553)
inscl_530525.zip
30.Iwelfare2009 แก้ไขการพิมพ์บัตร วันที่ : (25-01-2553)
IWelfareUC2009.zip
31.update mastercup (22/01/2553) วันที่ : (25-01-2553)
mastercup_530122.zip
32.คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนบทที่ 2 หน้า 13-14 วันที่ : (25-01-2553)
chapter 2 page13-14 version2.pdf
33.Update IWelfareUC2009_14012010 วันที่ : (15-01-2553)
Update_IWelfareUC2009_14012010.zip
34.CATM update (08/01/2553) วันที่ : (12-01-2553)
catm_530108.zip
35.update license โปรแกรม NHSO UCsearch วันที่ : (03-12-2552)
Ucsearch_pack2_03_Dec_09.zip
36.วิธีแก้ไขกรณีเข้า IWelfareUC2009 ไม่ได้ วันที่ : (22-11-2552)
CLIENTDATA.zip
37. updateแก้ไข วดป.ออกบัตรตรงกับวันหมดอายุ วันที่ : (16-11-2552)
38.โปรแกรม Teamviewer วันที่ : (05-10-2552)
TeamViewer.zip
39.โปรแกรม NHSO UCSearch client V1_4_6 วันที่ : (26-09-2552)
userfiles/file/Program/NHSO_UCSearch_Client_V_1_4_6.zip
40.คู่มือการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ วันที่ : (29-08-2552)
userfiles/file/082009/regis_handbook.pdf
41.โปรแกรม province survay วันที่ : (28-08-2552)
userfiles/file/Program/Province_Survey_V2000_V2.zip
42.โปรแกรมสำหรับรับส่งข้อมูลทาง FTP วันที่ : (28-08-2552)
userfiles/file/Program/FileZilla_2_2_3_setup.zip
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก