........ดาวน์โหลด License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2561...ที่มุมดาวน์โหลดเเอกสารต่างๆ --> ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ...ด้านล่างนะครับ......ข้อมูล DBPOP เดือนมกราคม 2561  และ ผลการตรวจสอบสิทธิ RTR.งวดที่ 1 ม.ค. 61......มาแล้วครับ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
บริการอื่นๆ
วัดความเร็วอินเตอร์เน็ต
เช็ค ไอพี
ดาวน์โหลด Driver
แจ้งเตือนไวรัส
สแกนไวรัสออนไลน์
โรงพยาบาล
รพ.รัตนบุรี
รพ.ปราสาท
รพ.ลำดวน
รพ.สุรินทร์
รพ.ศีขรภูมิ
รพ.ชุมพลบุรี
รพ.พนมดงรัก
รพ.สนม
รพ.ท่าตูม
รพ.บัวเชด
รพ.จอมพระ
รพ.สังขะ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 3 คน  
  วันนี้ 103 คน  
  เดือนนี้ 1892 คน  
  ปีนี้ 1892 คน  
  ทั้งหมด 598126 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : งบประมาณ UC
วันที่ : (19-08-2552) จำนวนผู้เข้าชม 3208 คน

 
1.ไฟล์สำหรับเตรียมรับการตรวจของ สตง. วันที่ : (22-07-2559)
1. กฎ  ระเบียบ  ประกาศ
2. คู่มือกองทุนปี 2557 - 2558
3. งบเหมาจ่ายรายหัว
4. บัญชี 6 - 7
5. งบลงทุน (ค่าเสื่อมเดิม)
6. งบ PP ปี 2557 - 2559
7. รายงาน อปสข. ปี 2557
8. รายงาน อปสข. ปี 2558
9. อื่นๆ  ข้อมูลเตรียมรับ
2. รายละเอียดเงินบัญชี 6 ปี 57-58 วันที่ : (15-07-2559)
3.เอกสารการประชุม Unit Cost 22-23 กย.58 วันที่ : (24-09-2558)
1_costนฤทธพร_เริ่มต้น.zip
2_ต้นทุน 21-22กย.58.zip
3_ต้นทุน 21-22กย.58.zip
4_ค่าเสื่อม.zip
4.รายรับรพ.จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558 วันที่ : (17-09-2558)
2558_รายรับรพ_จากสปสช_15092558.xlsx
5.คะแนนผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการปี 2556 วันที่ : (28-08-2557)
D2482.zip
6.เอกสารประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ : (01-11-2556)
1.แบบ2สไลด์ต่อแผ่น      2.แบบ4สไลด์ต่อแผ่น
7.การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวตามผลงานจริง ปีงบประมาณ 2555 วันที่ : (05-06-2556)
- หนังสือ
- ไฟล์ข้อมูล
8.การสนับสนุนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนฯ ปี 2556 วันที่ : (06-03-2556)
ค่าจ้างลูกจ้างนักเรียนทุน
9.หลักเกณฑ์เงินกันไว้จังหวัด ปีงบประมาณ 2556 วันที่ : (06-03-2556)
เกณฑ์เงินกันไว้จังหวัด
10.การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันฯสาขาจ.สุรินทร์(บัญชี 6) วันที่ : (04-03-2556)
1. บันทึกข้อความแจ้งกลุ่มงาน
2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบัญชี 6
3. แบบบันทึกการโอนเงินให้หน่วยบริการ กรณีมากว่า 1 รายการ
11.เอกสารประชุมชี้แจงงบประมาณจาก สปสช. ปี 2555 วันที่ : (01-11-2554)
budget_2555.rar
12.แจ้งโอนเงินกันไว้จังหวัดสำหรับค่าจ้างลูกจ้าง สสอ. ปี 2554 วันที่ : (03-05-2554)
salary-sso54.pdf
13.แจ้งโอนเงินกันไว้จังหวัดสำหรับค่าจ้างลูกจ้างนักเรียนทุนฯ ครั้งที่ 2 ปี 2554 วันที่ : (03-05-2554)
salaly2_54.pdf
14.แจ้งโอนเงินส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่(PPA) ปี 2554 วันที่ : (03-05-2554)
PPA-54.pdf
15.แจ้งหลักเกณฑ์จัดสรร Fix cost (รพ.สต.) ปีงบประมาณ 2554 วันที่ : (03-05-2554)
fixcost2554.pdf
16.หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกันไว้จังหวัด ปี 2554 วันที่ : (03-12-2553)
budget pro 54.doc
17. ยอดเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้าหลังปรับเกลี่ย ปี 2554 วันที่ : (03-12-2553)
budget 54-for um.doc
18.สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 9 พ.ย.2553 วันที่ : (10-11-2553)
budget_NHSO.zip
19.รายงานผลแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ระดับอำเภอ วันที่ : (21-07-2553)
RepPPA-CUP-53-2.htm
20.ตารางลูกหนี้ค้างชำระของสถานบริการที่ให้การรักษาผู้ประสบภัยจากรถ วันที่ : (09-04-2553)
debtor.xls
21.หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกันไว้ที่จังหวัดปี 2553 วันที่ : (21-01-2553)
pro_prepaid2553.pdf
22.การจัดสรรงบเหมาจ่ายล่วงหน้ารายหัวปีงบประมาณ 2553 วันที่ : (21-01-2553)
pro1_prepaid2553.pdf
23.รายละเอียดการจัดทำแผนงานPPA ปี 2553 วันที่ : (10-12-2552)
PPA-CUP.zip
24.โปรแกรมบันทึกข้อมูลขอรับเงินสนับสนุนค่าจ้างฯ วันที่ : (08-12-2552)
employees_pay.zip
25.หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าบริหารจัดการสำหรับ สอ.ปี 2553 วันที่ : (27-11-2552)
fixcost2553.pdf
26.powerpoint_ประชุมงบประมาณ 25/11/2552 วันที่ : (26-11-2552)
budget_powerpoint2553.zip
27.คู่มือบริหารกองทุนปี2553 วันที่ : (26-11-2552)
520922_Handbook.zip
28.การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552 วันที่ : (21-08-2552)
ดาวน์โหลด
29. การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552 วันที่ : (21-08-2552)
30. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่กันไว้ที่จังหวัด ปีงบประมาณ 2552 วันที่ : (21-08-2552)
31. งบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2552 วันที่ : (21-08-2552)
32. PPCOM ปี 2552 วันที่ : (21-08-2552)
33. fix cost ปีงบประมาณ 2552 วันที่ : (20-08-2552)
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
 
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
 
มกราคม 2561
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
 
พยากรณ์อากาศ
   
   ดูผลโหวต  
ลิงก์การศึกษา / วิชาการ
  มมส. ศูนย์สุรินทร์(สม.7)  
  ม.ราม สุรินทร์(นิติศาสตร์2)  
  โครงการพัฒนางานวิจัย สสจ.สุรินทร์  
  แผนพัฒนารายบุคคล  
สาธารณสุขอำเภอ
  สสอ.เมืองสุรินทร์  
  สสอ.รัตนบุรี  
  สสอ.ศีขรภูมิ  
  สสอ.สำโรงทาบ  
  สสอ.โนนนารายณ์  
  สสอ.เขวาสินรินทร์  
  สสอ.สนม  
  สสอ.ศรีณรงค์  
  สสอ.ท่าตูม  
  สสอ.สังขะ  
  สสอ.จอมพระ  
  สสอ.ชุมพลบุรี  
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
  จองห้องประชุมออนไลน์  
  จองรถออนไลน์  
  ระบบลาออนไลน์  
  สารบรรณสาธารณสุข  
  วาระการประชุมประจำเดือน  
  วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์  
กลุ่มงานประกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทร 044-516046