.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 167 คน  
  เดือนนี้ 1174 คน  
  ปีนี้ 1174 คน  
  ทั้งหมด 634129 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
วันที่ : (19-08-2552) จำนวนผู้เข้าชม 2928 คน

 
1.แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มแบบตรวจฯ) วันที่ : (07-05-2561)
แบบตรวจขึ้นทะเบียน 2562
2.แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2561 วันที่ : (02-05-2560)
regis_2561.zip
3.powerpoint ประกอบการประชุม 27072558 วันที่ : (27-07-2558)
ประชุมขึ้นทะเบียน59
4.ผลการตรวจประเมินปี 2558 วันที่ : (27-07-2558)
ผลการตรวจประเมินปี 2558
5.เกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2559 วันที่ : (26-07-2558)
pm_hos2559.zip
6.ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการ ปี 2558 วันที่ : (10-11-2557)
pramern_hos2558.zip
7.คำสั่งแต่งตังคณะะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2558 วันที่ : (27-06-2557)
kk_pramern 2558.pdf
8.เอกสารการประชุมขึ้นทะเบียนปี 2558 เมื่อวันที่ 20/06/2557 วันที่ : (23-06-2557)
ประชุมขึ้นทะบียน_20062557.zip
9.การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 วันที่ : (21-05-2556)
hos_regis_2557.zip
10.การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2556 วันที่ : (31-08-2555)
hosregis_2556.zip
11.แบบขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ วันที่ : (01-11-2554)
hos_regis.doc
12.คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2555 วันที่ : (22-08-2554)
directors.PDF
13.templateบันทึกข้อมูลการตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2555 วันที่ : (21-07-2554)
template55.rar
14.เกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2555 วันที่ : (21-07-2554)
hos_regis_55.zip
15.แบบประเมินสถานบริการปี 2554 วันที่ : (05-08-2553)
hos_regis2554.zip
16.แบบประเมินสถานบริการปี 2553 วันที่ : (05-08-2553)
hos_regis2009.rar
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก