......ข้อมูล....DBPOP เดือนกันยายน 2561.....มาแล้วครับ...
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
ปฏิทินงานหัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 7 คน  
  เดือนนี้ 1704 คน  
  ปีนี้ 29634 คน  
  ทั้งหมด 625868 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ปฎิทินกิจกรรม
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการ CFO จังหวัดสุรินทร์
วันที่ : (07-01-2560) จำนวนผู้อ่าน 182 คน
เอกสารแนบ :

  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมไอยรา สสจ.สุรินทร์ (ใหม่) โดยมี นพ.วราวุธ  ชื่นตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม เนื้อหาประชุม คือ ตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ระดับหน่วยบริการ  รายงาน FAI  ข้อมูลงบเหมาจ่ายรายหัว ข้อมูลผู้ป่วยใน ผลการดำเนินการตามแผนทางการเงินของหน่วยบริการ (PLANFIN) การใช้ข้อมูลบริการรักษาเพื่อทำลูกหนี้ค่ารักษาฯตามผังบัญชี  โปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหมวดรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับ Unit Cost เขตสุขภาพที่ 9 และการบันทึกข้อมูลประกอบงบ สำหรับจัดทำต้นทุนแบบ Quick Method
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก