......มาแล้วครับ.....ข้อมูล DBPOP เดือนตุลาคม 2561...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
ปฏิทินงานหัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 52 คน  
  เดือนนี้ 1710 คน  
  ปีนี้ 32121 คน  
  ทั้งหมด 628355 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ปฎิทินกิจกรรม
หัวข้อข่าว : ประชุมการใช้ข้อมูลให้บริการจาก HosXP
วันที่ : (09-01-2560) จำนวนผู้อ่าน 397 คน
เอกสารแนบ :

 เพื่อจัดทำลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามผังบัญชี ปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา รพ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เพื่อนำข้อมูลด้านรักษาพยาบาลมาจัดทำลูกหนี้ค่ารักษาตามผังบัญชี และทะเบียนลูกหนี้รายสิทธิรายตัวของโรงพยาบาลในจังหวัด ให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 60 คน เนื้อหาการประชุม คือ การจับสิทธิรักษากับบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาต่างๆ  โปรแกรมการจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่ารักษาฯ


มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก