......มาแล้วครับ.....ข้อมูล DBPOP เดือนตุลาคม 2561...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
ปฏิทินงานหัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 50 คน  
  เดือนนี้ 1708 คน  
  ปีนี้ 32119 คน  
  ทั้งหมด 628353 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ปฎิทินกิจกรรม
หัวข้อข่าว : ประชุมจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ และติดตามการดำเนินงาน
วันที่ : (11-04-2560) จำนวนผู้อ่าน 205 คน
เอกสารแนบ :

 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมศรีไผท สสจ.สุรินทร์  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้างานประกันสุขภาพ ผู้จัดการศูนย์ต้นทุน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน  โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้ 1) การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการปี 2559 2) งานบริหารกองทุน 3) การบริหารการเงินการคลัง 4) การตรวจสอบเวชระเบียน 5 )เรื่องติดตามงานอื่นๆ
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก