.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 191 คน  
  เดือนนี้ 1198 คน  
  ปีนี้ 1198 คน  
  ทั้งหมด 634153 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ปฎิทินกิจกรรม
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจสอบ
วันที่ : (10-06-2560) จำนวนผู้อ่าน 217 คน
เอกสารแนบ :

 บัญชีสำหรับการจัดทำต้นทุน  เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีไผท สสจ.สุรินทร์
โดยมี นายศุภรัฐ  พูนกล้า เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจาก
งานประกันสุขภาพ งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของ สสจ.และ รพ.ทั้ง 4 จังหวัด รวม 25 คน
โดยมีการหารูปแบบการจัดทำโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพบัญชี สำหรับการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ
เน้นให้มีการการบันทึกบัญชีให้ตรงตามรหัสบัญชี และตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่บัญชีด้านเดบิตและเครดิต


มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก