.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 182 คน  
  เดือนนี้ 1189 คน  
  ปีนี้ 1189 คน  
  ทั้งหมด 634144 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ปฎิทินกิจกรรม
หัวข้อข่าว : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ : (02-10-2560) จำนวนผู้อ่าน 226 คน
เอกสารแนบ :

 นวัติกรรมกองทุนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์  สวนป่ารีสอร์ท  อ.เมือง จ.สุรินทร์  โดยมีนายแพทย์วราวุธ  ชื่นตา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในที่ประชุม  โดยมีนางสุธาดา  ศิริกิจจารักษ์  เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯจ.สุรินทร์, สาธารณสุขอำเภอ, ท้องถิ่นอำเภอ, และตัวแทนกรรมการกองทุนฯ 172 แห่ง รวมทั้งสิ้น 230 คน ในการประชุมครั้งนี้มีกองทุนต้นแบบ 3 กองทุน  คือ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์ 2)กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นอกเมือง  3)กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสนม

มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก