......มาแล้วครับ.....ข้อมูล DBPOP เดือนตุลาคม 2561...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
ปฏิทินงานหัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 41 คน  
  เดือนนี้ 1699 คน  
  ปีนี้ 32110 คน  
  ทั้งหมด 628344 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ปฎิทินกิจกรรม
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง
วันที่ : (30-04-2561) จำนวนผู้อ่าน 49 คน
เอกสารแนบ :

  (CFO) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561   

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีไผท สสจ.สุรินทร์ โดยมี นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุม ซึงมีผุู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คกก.CFO จังหวัด ,ผอ.รพ. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงินระดับ 4 ขึ้นไป รวม 40 คน เนื้อหาประชุม คือ ตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง รายงานระดับความเสี่ยง ผลการดำเนินงานแผนทางการเงิน สรุปเงินสุทธิรายกองทุน สปสช. สรุปการชดเชยผู้ป่วยใน และนำเสนอผลการดำเนินหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4 ขึ้นไป

   
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก