......มาแล้วครับ.....ข้อมูล DBPOP เดือนตุลาคม 2561...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
ปฏิทินงานหัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 4 คน  
  วันนี้ 20 คน  
  เดือนนี้ 1678 คน  
  ปีนี้ 32089 คน  
  ทั้งหมด 628323 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ปฎิทินกิจกรรม
หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน
วันที่ : (30-04-2561) จำนวนผู้อ่าน 247 คน
เอกสารแนบ :

 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2562

เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา  โรงแรมทองธารินทร์   จังหวัดสุรินทร์  มีการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2562  โดยมีนายสุรศักดิ์  เหมาะทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารวิชาการ) เป็นประธานในที่ประชุม  การประชุมในครั้งนี้มีวิทยากรจากคระกรรมการตรวจประเมินฯ ของ สปสช.เขต9 คือ ทพญ.พรรณี ผินิดานันท์ มาบรรยายในเรื่องหลักเกณฑ์/แนวคิดในการปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน  นายอานิตย์  โรจนอภิพัฒน์  วิทยากรโปรแกรมการประเมินหน่วยบริการ สปสช. และมีวิทยากรจากจังหวัดสุรินทร์ คือนางสุธาดา  ศิริกิจจารักษ์,  นางพวงเพชร  อึงไพบูลกิจ และนางสายใจ  พรมมุณี  เป็นวิทยากรหน่วยรับส่งต่อ หน่วยปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น  90 คน


มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก