......มาแล้วครับ.....ข้อมูล DBPOP เดือนตุลาคม 2561...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
ปฏิทินงานหัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 40 คน  
  เดือนนี้ 1698 คน  
  ปีนี้ 32109 คน  
  ทั้งหมด 628343 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ปฎิทินกิจกรรม
หัวข้อข่าว : ประชุมปรับแผนทางการเงิน (ครึ่งปีหลัง)
วันที่ : (01-05-2561) จำนวนผู้อ่าน 104 คน
เอกสารแนบ :

 หน่วยบริการในจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.รพ. /เจ้าหน้าที่ของ รพ. ทุกแห่ง และผุู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 70 คน เนื้อหาประชุม คือ การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยบริการในระดับเดียวกัน และการบันทึกบัญชีในรายการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแผนทางการเงินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก