.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 193 คน  
  เดือนนี้ 1200 คน  
  ปีนี้ 1200 คน  
  ทั้งหมด 634155 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 ประชุมปรับแผนทางการเงิน (ครึ่งปีหลัง) (01-05-2561) ปฎิทินกิจกรรม
2 การประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน (30-04-2561) ปฎิทินกิจกรรม
3 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (30-04-2561) ปฎิทินกิจกรรม
4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (02-10-2560) ปฎิทินกิจกรรม
5 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ (06-07-2560) ปฎิทินกิจกรรม
6 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจสอบ (10-06-2560) ปฎิทินกิจกรรม
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกและตรวจสอบ (10-06-2560) ปฎิทินกิจกรรม
8 ประชุมจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ และติดตามการดำเนินงาน (11-04-2560) ปฎิทินกิจกรรม
9 ประชุมชี้แจงและกำกับติดตามผลงานการลงทะเบียนสิทธิ (09-01-2560) ปฎิทินกิจกรรม
10 ประชุมการใช้ข้อมูลให้บริการจาก HosXP (09-01-2560) ปฎิทินกิจกรรม
11 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ม.41 (07-01-2560) ปฎิทินกิจกรรม
12 ประชุมคณะกรรมการ CFO จังหวัดสุรินทร์ (07-01-2560) ปฎิทินกิจกรรม
13 ปฏิทินกิจกรรม เดือนมกราคม 2562 (19-08-2552) ปฎิทินกิจกรรม
14 กิจกรรมของกลุ่มงานประกันสุขภาพ (18-08-2552) ปฎิทินกิจกรรม
1
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก